BDD – Business Driven Development

Agiletto-NYTT
(2018-09-02)
Vi på Agiletto AB är glada och mycket stolta över att kunna dela med oss av nyheten att vi går samman med BDD, och blir en del av Business Driven Development AB!

Vi kommer att fortsätta vår utveckling tillsammans med den knivskarpa och välmeriterade personalen inom BDD, och kommer fr.o.m. nu att återfinnas under företagsnamnet Business Driven Development AB,  förkortat BDD.

Ur en pressrelease från 31/8, 2018:

Som en del i BDDs strävan efter att ännu bättre kunna möta den ökande efterfrågan på lean-agilt stöd, bl.a. inom stora organisationer, går man samman med Göteborgbaserade Agiletto AB och skapar därmed ännu bättre förutsättningar för att kunna hjälpa fler företag, stora som små, till ökad produktivitet och effektivitet.

Läs mer i pressreleasen på BDDs web: https://www.bdd.se

Vårt uppdrag är att tillsammans med kunden skapa förutsättningar för högpresterande lean-agila stora organisationer.  Att skala lean och agil verksamhet i en stor organisation är en utmaning. Vår filosofi är att stötta organisationer att själva genomföra denna förändring. Vi tror starkt på att en förändring måste komma från organisationen själv, och de personer och individer som arbetar och verkar i och kring organisationen. Vi värderar människor och interaktioner över processer och verktyg, men har valt att använda Scaled Agile Framework (SAFe®), det mest kompletta ramverket för lean-agila större organisationer, som en plattform i vår organisation. Samtliga anställda är Scaled Agile Professional (SPC). Trots detta är vi absolut inte främmande för att vid behov arbeta med Nexus och Less, liksom Scrum, Kanban och XP som ju är integrerade delar i SAFe.

Vi realiserar vårt uppdrag  genom våra tre ben:

  • Konsultverksamhet som agila coacher / SPC. Här jobbar vi gärna, om möjligt, tillsammans i par för att öka dynamiken och maximera värdet för kunden. Se också vår tjänstesida .
  • Öppna och företagsinterna kurser inom Scaled Agile Framework i samarbete med Scaled Agile Inc. Se vidare på utbildningssidan.
  • Egenutvecklade företagsinterna kurser inom de områden som vi upptäckt saknas, framförallt ledarskap men även kurser som t.ex. Lean Budgeting. Se vidare på utbildningssidan.

Vår värdegrund bygger på öppenhet och tillit. Såväl i våra uppdrag som i våra affärer.