Kategori: Utbildning

Agiletto ger vissa utbildningar som “öppna kurser”, med deltagare från olika företag.

Vi har dessutom möjlighet att ge ett antal kurser och workshops som företagsintern utbildning, med möjlighet för er att påverka utformning, innehåll och upplägg. Läs mer om detta under rubriken “Företagsanpassad kurs” i utbildningsöversikten.

Kurserna genomförs normalt med två lärare för ökad dynamik, och bygger på aktivt lärande genom många diskussioner och övningar och ganska litet inslag av förmedlande undervisning.

Efter utbildningarna har deltagarna ofta möjlighet att certifiera sig.